Privatumo politika

UAB „LTG Link“

PRIVATUMO POLITIKA

 

SVARBI INFORMACIJA

APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

 

Paskutinė atnaujinimo data: [2020 m. liepos 27 d.]

 

Uždaroji akcinė bendrovė „LTG Link“ (toliau – UAB „LTG Link“ arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Savo bendrovėje mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos Reglamento (toliau – Reglamentas)[1] bei kitų duomenų apsaugos teisės aktų keliamais reikalavimais Jūsų informacijos apsaugai. Šis pranešimas pateikia išsamesnę informaciją apie tai.

 

 1. Ką rasiu šioje politikoje?

 

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Atsižvelgiant į Jums aktualių paslaugų pobūdį, prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu www.traukiniobilietas.lt ar www.verslui.traukiniobilietas.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

 

 1. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

 

Mes esame: Uždaroji akcinė bendrovė „LTG Link“

Mūsų įmonės kodas yra: 305052228

Mūsų adresas: Geležinkelio g. 16, LT-02100 Vilnius

Mūsų el. pašto adresas: ltglink@litrail.lt

Mūsų tel. Nr.: (8 5) 269 2038

 

 1. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

 

 

Nr.

Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane?

Kokią informaciją apie mane renkate?

Kodėl turite teisę rinkti mano informaciją?

Kiek laiko naudojate ar saugote informaciją apie mane?

3.1.  

Nes sudarome ir vykdome su Jumis ar Jūsų vaikais (globotiniais) keleivių vežimo sutartį, taip pat teikiame su tuo susijusias paslaugas     (pvz., bilietų pardavimas ar grąžinimas), vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles

 

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, mokėjimo metodas, mokėtojo banko sąskaitos numeris, kita su mokėjimu susijusi informacija, informacija apie pirktus bilietus bei kelionės duomenys (bilieto numeris, kelionės maršrutas, traukinio, kuriuo keliauta, numeris, atvykimo ir išvykimo stotys, keliavimo laikas, kelionės trukmė, sėdimosios vietos numeris, vagonas ir jo klasė, kelionės kaina, suteiktos lengvatos, bilieto numeris), informacija apie papildomas paslaugas (dviračio, papildomo bagažo, gyvūnų vežimą)

 

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.)

 

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (Reglamento 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu

Informacija apie turimą negalią

Tvarkyti duomenis būtina dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių, remiantis LR teisės aktais (Reglamento 9 str. 2 d. g p., LR transporto lengvatų įstatymas)

 

Prašymuose grąžinti elektroninius bilietus pateikta informacija: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, bilieto numeris, kelionės maršrutas, informacija apie tai, ar keleivis yra mokėtojas, papildoma Jūsų prašyme pateikiama informacija

 

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.)

 

5 metus po prašymo pateikimo

3.2.  

Nes sudarome ir vykdome su Jumis traukinių nuomos ir keleivių pervežimo maršrutu sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles

 

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, parašas, mokėtina suma, garantinio įnašo suma, mokėjimo metodas, mokėtojo banko sąskaitos numeris, kita su mokėjimu susijusi informacija, sutartis ir sutartyje esanti informacija, sutarties data, nuomojamo traukinio išvykimo laikas bei maršrutas, priėmimo-perdavimo akte esanti informacija, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.)

 

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (Reglamento 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu

3.3.  

Nes sudarome ir vykdome su Jumis reklamos paslaugų teikimo sutartis, vykdome su tuo susijusias mokestines prievoles

Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, parašas, mokėtina suma, mokėjimo metodas, mokėtojo banko sąskaitos numeris, kita su mokėjimu susijusi informacija, sutartis ir sutartyje esanti informacija, sutarties data, reklamos maketas, informacija apie reklamos vietą, priėmimo-perdavimo akte esanti informacija, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.)

 

Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (Reglamento 6 str. 1 d. c p.)

Sutarties galiojimo metu

3.4.  

Nes palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis

Vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, visa informaciją, kurią Jūs pateikiate Bendrovei (pvz., informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį, sudarytas sutartis ir pan.)

Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

Sutarties galiojimo metu

3.5.  

Nes vykdome lojalumo programą ir tuo tikslu administruojame  Jūsų ar Jūsų vaikų (globotinių) registraciją bei dalyvavimą lojalumo programoje

 

Vardas ir pavardė, gimimo data, informacija apie gyvenamąją vietą (adresas, miestas, pašto kodas),  elektroninio pašto adresas, telefono numeris, lojalumo kortelės anketa ir joje esanti informacija, lojalumo kortelės numeris

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.)

 

2 metus po paskutinio aktyvaus veiksmo interneto puslapyje

 

 

3.6.  

Nes informuojame Jus apie Jums aktualias Bendrovės paslaugas

Vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas, atstovaujama organizacija, elektroninio pašto adresas

Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus  (Reglamento 6 str. 1 d. a p., LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 d.) arba esate pirkę prekių arba paslaugų iš mūsų (LR Elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 d.)

 

2 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su Jumis pasibaigimo, nebent per šį laikotarpį išreikštumėte nesutikimą

 

3.7.  

Nes pateikiate mums prašymą, pasiūlymą ar skundą

Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą

Turime Jūsų sutikimą

(Reglamento 6 str. 1 d. a p.)


Turime teisėtą interesą (išnagrinėti Jūsų užklausas, prašymus ar skundus) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

1 metus po paskutinio kreipimosi

 

3.8.  

Nes įrašinėjame pokalbius telefonu tam, kad suteiktume paslaugas tinkamai ir kokybiškai

Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai ir pokalbių metu pateikti duomenys

Turime teisėtą̨ interesą̨ (užtikrinti klientų aptarnavimo kokybę, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

1 metus po pokalbio su Jumis

3.9.  

Nes užtikriname Jūsų sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą – tais atvejais, kai esate filmuojamose Bendrovės patalpose ar traukiniuose

 

Vaizdo medžiaga

Turime teisėtą interesą (turto ir asmenų saugumas) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

Iki 30 parų

3.10.                    

Nes naudojatės belaidžio interneto ryšiu mūsų traukiniuose

Naudotojo vardas, įrenginio MAC adresas, įrenginio tipas, įrenginio vardas, naudojama operacinė sistema, įrenginiui suteiktas IP adresas, ryšio naudotojo paskyros pavadinimas, naudojamos naršyklės pavadinimas ir versija, veiksmas ir jo atlikimo data ir laikas, interneto universalusis adresas (URL), prie kurio jungiamasi, naudojamas protokolas, kuriuo jungiamasi, naudojama aplikacija, jungties prievado numeris (port), kuriuo jungiamasi, atsisiųstų / išsiųstų duomenų kiekis ryšio metu, kiti ryšio užmezgimui naudojami tarnybiniai duomenys

 

Sudarome ir vykdome su Jumis sutartį (Reglamento 6 str. 1 d. b p.)

 

Sutarties galiojimo metu

3.11.                               

Nes užtikriname efektyvų ir saugų mūsų interneto puslapio veikimą, pritaikome jį patogiau naudoti

Prisijungimo prie interneto puslapio laikas ir trukmė, IP adresas, naudojama naršyklė, naudojamo įrenginio tipas ir jo parametrai

Turime teisėtą interesą (užtikrinti, kad Bendrovės interneto puslapis veiktų kokybiškai ir joje apsilankę asmenys rastų jiems aktualią informaciją) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

60 parų

3.12.                               

Nes galime dalyvauti su Jumis susijusiuose teisiniuose procesuose

Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai

Turime teisėtą interesą (apginti Bendrovės teises teisiniuose procesuose) (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

10 metų po sutarties su Jumis pasibaigimo arba 10 metų po teisinių procesų pasibaigimo

 

Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius

Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (Reglamento 6 str. 1 d. f p.)

 

 

 1. Kokią informaciją privalau Jums pateikti ir kodėl?

 

Prašome peržiūrėti atsakymą į 3 klausimą aukščiau – privalote pateikti tą informaciją apie Jus, kuri yra būtina tam, kad:

 

 • 1 tikslu sudarytume ir įvykdytume su Jumis ar Jūsų vaikais (globotiniais) keleivių vežimo sutartį, kai Jūs ar Jūsų vaikai (globotiniai) keliaujate mūsų traukiniais;
 • 2 tikslu sudarytume ir įvykdytume su Jumis traukinių ir vagonų nuomos sutartį, kai nuomojatės mūsų traukinius ir vagonus ekskursijoms, konferencijoms, šventiniams renginiams ir kt.;
 • 3 tikslu sudarytume ir įvykdytume su Jumis reklamos paslaugų teikimo sutartis, kai Jūs norite reklamuoti savo prekes ar paslaugas mūsų traukiniuose ar ant elektroninių bilietų;
 • 5 tikslu užregistruotume Jus ar Jūsų vaikus lojalumo programoje ir užtikrintume sėkmingą tolimesnį Jūsų dalyvavimą programoje;
 • 10 tikslu suteiktume Jums galimybę naudotis belaidžiu interneto ryšiu mūsų traukiniuose.

 

Jums nepateikus 3.1-3.3, 3.5 ir 3.10 punktuose nurodytos informacijos, negalėsime su Jumis sudaryti ir įvykdyti aukščiau nurodytų sutarčių.

 

 1. Iš kur renkate informaciją apie mane?

 

Didžioji dalis informacijos yra renkama tiesiogiai iš Jūsų. Tačiau dalį informacijos gauname iš šių šalių:

 

 • UAB „Gelsauga“ (3.9 punkte nurodytu tikslu).

 

 1. Kam perduodate informaciją apie mane?

 

Su Jumis susijusią informaciją mes perduodame šiems subjektams tik tada, kai tai būtina ir leidžiama pagal galiojančius įstatymus bei dėl 3 dalyje išvardytų priežasčių:

 

 • UAB „LTG Link“ motininei bendrovei AB „Lietuvos geležinkeliai“ ir jos dukterinėms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);
 • Bankams, vykdantiems atsiskaitymo operacijas (duomenys perduodami 3.1 punkte nurodytu tikslu);
 • Teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);
 • Advokatams, notarams, antstoliams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms (duomenys gali būti perduodami visais prie atsakymo į 3 klausimą pateiktais tikslais);
 • Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą.

 

 1. Kaip apsaugote mano duomenis, perduodamus už Europos Ekonominės Erdvės ribų[2]?

 

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos. Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šioje politikoje prie atsakymo į 6 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame šiais atvejais:

 

 • Remdamiesi Europos Komisijos sprendimu dėl tinkamumo, reiškiančiu, kad Europos Komisija pripažino valstybę, kurioje yra įsisteigęs ir (ar) vykdo veiklą trečiasis asmuo, kaip užtikrinančią tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį;
 • Su trečiuoju asmeniu esame pasirašę sutartį, paremtą Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • Esame gavę Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą;
 • Pasinaudoję, jeigu tai įmanoma, kitomis galimomis asmens duomenų apsaugos priemonėmis bei nukrypti leidžiančiomis nuostatomis.

 

 1. Kokias teises turiu?

 

Reglamentas ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas Reglamento pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

 

 1. Kaip galiu įgyvendinti savo teises?

 

 • Asmeniškai pristatydamas prašymą įgyvendinti teises (toliau – prašymas) į Bendrovės būstinę, Keleivių informacijos centrą arba Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui Privatumo politikos 13 punkte nurodytais adresais (duomenų subjektas kartu su prašymu turi pristatyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);
 • pateikdamas prašymą Bendrovei ar Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui Privatumo politikos 13 punkte nurodytu pašto adresu (duomenų subjektas prie prašymo įgyvendinti teises turi pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka);
 • pateikdamas prašymą Bendrovei ar Bendrovės duomenų apsaugos pareigūnui Privatumo politikos 13 punkte nurodytu elektroninio pašto adresu (duomenų subjekto prašymas, teikiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas saugiu elektroniniu parašu).

 

 1. Ar mane profiliuojate ir priimate automatizuotus sprendimus?

 

Bendrovė gali Jus profiliuoti statistikos tikslais, taip pat, kad užkirstume nepageidaujamų rinkodaros pasiūlymų siuntimą, Jus priskiriame kategorijoms pagal sutarties sudarymo datą, sutarties galiojimo terminą, sutarties statusą, Jūsų amžių.

 

 1. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje?

 

Taip, mes naudojame slapukus, kaip nurodyta lentelėje žemiau. Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau.

 

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

_ga

2 metai

Naudoti „Google analytics“, siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip identifikatorių.

 

_gid

24 val.

Naudoti „Google analytics“, siekiant atskirti unikalius vartotojus, priskiriant atsitiktinai sugeneruotą numerį kaip identifikatorių.

_gat

10 minučių

Naudoti „Google analytics“ ribojant duomenų rinkimą, esant didelei puslapio apkrovai.

JSESSIONID

1 metai

Būtinas svetainės funkcionalumui užtikrinti. Saugomi sesijos duomenys.

agreedToCookieDisclaimer

Neribotai

Saugoti naudotojo susipažinimo su slapukų naudojimo taisyklėmis pasirinkimą.

 

 1. Kaip galiu valdyti slapukus?

 

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma Jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų interneto puslapio dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

 

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas.

 

 1. Kaip susisiekti su Bendrove ar jos duomenų apsaugos pareigūnu?

 

Jei turite klausimų, pastabų ar skundų dėl to, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus, ar norite įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises gali kreiptis į:

 

 • Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną, adresu: Prūsų g. 1 Vilnius, tel. (8 5) 269 3085, el. p. dap@litrail.lt;
 • Bendrovę, adresu: Geležinkelio g. 16, LT-02100 Vilnius, tel. (8 5) 269 2038, el. p. ltglink@litrail.lt.
 • Prašymai dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taip pat gali būti pristatyti į Keleivių informacijos centrą Geležinkelio g. 16, Vilnius.

____________________________________

 

[1] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

[2] Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

.